โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก“พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้มาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ที่วัดยานนาวา
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานน้ำสรงและเครื่องสักการะ พระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์
เจริญพระพุทธมนต์  พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี
ระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ

ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา ที่ผ่านมา

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
นำคณะฝ่ายสงฆ์


พลเอก นเรนทร์
สิริภูบาล ผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 เป็น ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์
และ
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน
และ
พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก


ผู้ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ..มาชมภาพและบรรยากาศงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี
พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาน
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น( หลังเคารพธงชาติ )สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง 2 พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน


Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น