โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณแผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมแสดงความยินดี คุณกู้ หงซิง Gu HongXing


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณแผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ร่วมแสดงความยินดี คุณกู้ หงซิง     Gu HongXing

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณแผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 คุณวิชัย มณีกิติกุล
 รองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน


   ร่วมแสดงความยินดี

          คุณกู้ หงซิง     Gu HongXing


เข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
China Cultural Centre

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น