โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. เข้าร่วมงานรวมพลังมวลชนญาลันนันบารู ต้อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1440 โดยมี พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ รองแม่ทัพภาคที่ 4 (3 )


พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. เข้าร่วมงานรวมพลังมวลชนญาลันนันบารู ต้อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1440 โดยมี พล.ต.กฤษดา  พงษ์สามารถ รองแม่ทัพภาคที่ 4 (3 )


และ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3) เป็นประธาน


      เมื่อวันที่  1 พ.ค.2562 เวลา11.30 น. พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. เข้าร่วมงานรวมพลังมวลชนญาลันนันบารู ต้อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1440 โดยมี พล.ต.กฤษดา  พงษ์สามารถ รองแม่ทัพภาคที่ 4 (3 )

และ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3) เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา


    ทั้งนี้ ได้มีตัวแทนพี่น้องที่นับถือต่างศาสนา  กล่าวแสดงความยินดีต่อการปฏิบัติศาสนากิจ(ถือศีลอด) ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆ คน โดยเฉพาะความเมตตา และการให้ทาน รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายญาลันนันบารู ได้ร่วมกันปฏิญานตนจะเป็นคนดีของประเทศ และสร้างความมั่นคงให้กับสังคมร่วมกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น