โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆของกรุงเทพมหานครและของสำนักงานเขตฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะนพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2562  ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆของกรุงเทพมหานครและของสำนักงานเขตฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2562  ครั้งที่ 3/2562

 เพื่อแจ้งนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆของกรุงเทพมหานครและของสำนักงานเขตฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น