โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะกลุ่มมวลชนไทยพุทธ ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข ม.8 ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อสร้างขวัญกำลังให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่พร้อมปกป้องดูแลอย่างเต็มที่
 พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะกลุ่มมวลชนไทยพุทธ ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข ม.8 ต.ลาโล๊ะ  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อสร้างขวัญกำลังให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่พร้อมปกป้องดูแลอย่างเต็มที่


เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2562พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจ และดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องประชาชนที่นี่ เพราะบ้านไทยสุขถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทุกคนช่วยกันดูแลหมู่บ้าน ดูแลชุมชนของตนเอง ขออย่ากังวล เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ปกป้องดูแลทุกคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัย ให้อยู่อย่างมีความสุข โดยจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ภายหลังแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยและรับฟังขอเสนอแนะจากชาวบ้านไทยสุขแล้ว  ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

หมู่บ้านไทยสุข หมู่ 8  ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นหมู่บ้านตัวอย่างของการช่วยเหลือดูแลระหว่างคนในชุมชน มีประชากรทั้งหมด 190 ครัวเรือน เป็นชาวไทยพุทธ 176 ครัวเรือน ชาวไทยมุสลิม 686 ครัวเรือน โดยทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น