โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)กกต.สตูลระดม รด.จิตอาสา 200 คน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 80


(ชมคลิป)กกต.สตูลระดม รด.จิตอาสา 200 คน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 80

       วันที่ 20 ก.พ. 2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจ.สตูล นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.หรือรด.จิตอาสา ตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลโดยนางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน 


       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด.จิตอาสา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลที่เข้ารรับการอบรมจำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562

        ซึ่งกกต.สตูลตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลเป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้

          นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า นักศึกษาวิชาทหาร หรือรด.จิตอาสา เป็นเครือข่ายการเลือกตั้ง ของกกต.ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ
             ซึ่งจะรด.จิตอาสา และลูกเสือกกต.ก็จะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลตั้งเป้าหมายการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 และอยากเชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดสตูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ร่วมใจกันทำหน้าที่สร้างสรรค์ประเทศไทย ร่วมใจไปเลือกตั้ง กันอย่างพร้อมเพรียงในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น