จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ผู้ชมทางบ้านที่พลาดชมรายการวันศุกร์ที่ผ่านมา สามารถติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5


เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ผู้ชมทางบ้านที่พลาดชมรายการวันศุกร์ที่ผ่านมา สามารถติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ททบ.5ผู้ชมทางบ้านที่พลาดชมรายการวันศุกร์ที่ผ่านมา สามารถติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ททบ.5
วันเสาร์นี้ เวลา 22.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการ ที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ


โดยนำเยาวชน จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง


  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และ ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมทำให้เยาวชน ได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจ ในบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์ กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้


โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 กันยายนถึง 28 ตุลาคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาโดยรุ่นนี้มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 212 คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 108 คนรวมเป็น 320 คนครูพี่เลี้ยง 20 คนและ ครอบครัวอุปถัมภ์ 50 ครอบครัวมาร่วมกิจกรรม


วันนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดินบันทึกเทปนำเสนอในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
   บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ คณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสานใจ ไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 34 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2561 ที่ผ่านมา


โดยพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


     งานเลี้ยงครั้งนี้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ ดำเนินโครงการ  สานใจไทย สู่ใจใต้ มาเป็นประธานในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วย


   อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น