โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการควบคุมพื้นที่ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วงเดือน พฤศจิกายน 2561


สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการควบคุมพื้นที่ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วงเดือน พฤศจิกายน 2561

 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์  รอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องสำคัญ และเร่งด่วน

 คือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่ไปกับการควบคุมพื้นที่ ให้ปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข ความคืบหน้าของการดำเนินการในขั้นปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผลการปฏิบัติดังนี้

 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทั้ง 37 อำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติผ่านระบบจอภาพทุกวันเวลา 07.30 นาฬิกา มีผลการปฏิบัติ   ในห้วง 1 – 28 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

  - การบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ค้ารายใหญ่ และผู้ค้ารายย่อย จำนวน 940 ราย  ตรวจยึดยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 806,314 เม็ด, กัญชา จำนวน 18 กิโลกรัม, กระท่อม (ใบ/กาก) จำนวน 3,633 กิโลกรัม, กระท่อม (น้ำ) จำนวน 2,506 กิโลกรัม, ไอซ์  จำนวน 9.9 กิโลกรัม, ยาแก้ไอ จำนวน 846 ขวด,
เฮโรอิน จำนวน 19 กิโลกรัม และยาอี จำนวน 114 เม็ด
 สำหรับการดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด มีผู้เข้ารายงานตัวเข้าสู่ขบวนการคัดกรอง จำนวน 3,956 ราย    ในจำนวนนี้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติด จำนวน 1,670 ราย

 2. การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยใช้การปฏิบัติการลาดตระเวน และนอนนอกฐานเพื่อดูแลพื้นที่ให้ทั่วถึง และนำกำลังภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

  สรุปสถิติเหตุการณ์ และการสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วง 1 – 28 พฤศจิกายน 2561    มีการก่อเหตุทั้งสิ้น 34 เหตุการณ์ โดยแยกเป็นเหตุความมั่นคง จำนวน 8 เหตุการณ์, เรื่องส่วนตัว จำนวน 15 เหตุการณ์, ก่อกวน 5 เหตุการณ์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 6 เหตุการณ์ การสูญเสียจากสาเหตุความมั่นคง จำนวน 12 ราย     และเรื่องส่วนตัว จำนวน 11 ราย เปรียบเทียบการก่อเหตุรุนแรง และการสูญเสียในห้วงเดียวกันของปี 2560 มีเหตุความมั่นคงจำนวนเท่ากัน การสูญเสียในภาพรวมลดลง 1 ราย

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน  ของ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในเรื่องการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ใน ๓ เดือน และได้เพิ่มมาตรการป้องกันการก่อเหตุในห้วงเทศการเฉลิมฉลองปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ขอความร่วมมือ    
จากพี่น้องประชาชน สามารถนำผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษา ติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทุกอำเภอ และแจ้งเบาะแสยาเสพติดทางตู้ ปณ.41 ปณจ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือโทร สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น