จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปัตตานี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ปษ.ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีฯ ให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต (วัดบ้านกลาง)


  ปัตตานี พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  ผทพ.ของรัฐบาล/ปษ.ผอ.รมน.ภาค 4  ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน  โดยมี  พล.ท.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีฯ ให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต (วัดบ้านกลาง)            
    เมื่อ 14 ตุลาคม 2561  เวลา 0930  พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  ผทพ.ของรัฐบาล/ปษ.ผอ.รมน.ภาค 4  ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน  โดยมี  พล.ท.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีฯ ให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต (วัดบ้านกลาง) หมู่ 5  ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
                 ในการนี้ พระเรวัตร  ถิรสัทโธ  รักษาการเจ้าอาวาส ได้มีการขับเคลื่อนพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกุฏิและศาลาวัด  เพื่อความสมบูรณ์ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่  เนื่องจากวัดดังกล่าวเป็นวัดร้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากผู้ก่อเหตุรุนแรง จนไม่มีพระสงฆ์จำวัด  ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา              ในต่อมาเวลา 11.30 พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  ผทพ.ของรัฐบาล/ปษ.ผอ.รมน.ภาค 4  ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ที่พักสงฆ์ปรงดำ  ชุมชนคลองต่ำ  ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

              หลังจากนั้นเวลา 1300 ได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนไทยพุทธ และมุสลิม บ้านท่าด่าน ม.3  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี   เพื่อติดตามความคืบหน้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่าน 

               และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 12 ครัวเรือน และส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้ในครัวเรือนและเศรษฐกิจในหมู่บ้านท่าด่านให้สูงขึ้นโดยลำดับ
 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปสื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น