จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระนอง พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.กกล.เทพสตรี อำนวยการ/กำกับดูแล การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมกรรโชก/ฝนตกหนักในพื้นที่ เกาะสินไห


  ระนอง พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.กกล.เทพสตรี อำนวยการ/กำกับดูแล การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมกรรโชก/ฝนตกหนักในพื้นที่ เกาะสินไห


                           เมื่อวันที่  ๑๘ มิ.ย.๖๑เวลา ๐๙.๐๐น.ที่ผ่านมา พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.กกล.เทพสตรี อำนวยการ/กำกับดูแล การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมกรรโชก/ฝนตกหนักในพื้นที่ เกาะสินไห อ.เมือง จ.ระนอง โดย ฉก.ร.๒๕ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป.      

                     พร้อมเรือหางยาว จำนวน ๑ ลำ ร่วมกับ อส.จ.ระนอง จำนวน ๑๐ นาย ซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ บ.เกาะสินไห ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น