จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 อำนวยการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตะภัย/ฝนตกหนัก ในพื้นที่ จ.ตรัง โดย ศบภ.ร.15 พัน.4 จัดกำลังพล 2 ชป. จาก กองร้อยช่วยเหลือประชาชน


พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.อำนวยการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตะภัย/ฝนตกหนัก ในพื้นที่ จ.ตรัง โดย ศบภ.ร.15 พัน.จัดกำลังพล ชป. จาก กองร้อยช่วยเหลือประชาชน


                     เมื่อวันที่  18 มิ.ย.61ที่ผ่านมา พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 อำนวยการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตะภัย/ฝนตกหนัก ในพื้นที่ จ.ตรัง โดย ศบภ.ร.15 พัน.4 จัดกำลังพล 2 ชป. จาก กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในการซ่อมแซมบ้านเรือน และขนย้ายสิ่งของ


                      ในพื้นที่ ม.7 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ผ่านทางศูนย์ติดตามสถานการณ์ warrom ของหน่วย และเตรียมพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน กำลังพล/ยุทโธปกรณ์ เพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันต่อสถานการณ์ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น