จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ บริษัท วิชัน อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของกรมทางหลวง


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ บริษัท วิชัน อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของกรมทางหลวง 

              เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ บริษัท วิชัน อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของกรมทางหลวง 

             เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อโครงการ ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น