จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย น.ส.บรรจง นิธิปรีชานนท์ หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส..ครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธรนพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย น.ส.บรรจง นิธิปรีชานนท์ หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส..ครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร


              เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย น.ส.บรรจง นิธิปรีชานนท์ หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร พร้อมคณะ


              ซึ่งมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส..ครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมหารือเรื่องการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น