จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร นำโดย พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร นำโดย พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร นำโดย พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น