จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ได้นิมนต์พระเทพญาณทวี วัดเทพศิรินทราวาส ทำพิธีเจิมป้ายเปิดหอผู้ป่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ได้ทำการเปิดหอผู้ป่วยใหม่


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ได้นิมนต์พระเทพญาณทวี วัดเทพศิรินทราวาส ทำพิธีเจิมป้ายเปิดหอผู้ป่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ได้ทำการเปิดหอผู้ป่วยใหม่


         เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ที่่ผ่านมา  นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร

       ได้นิมนต์พระเทพญาณทวี วัดเทพศิรินทราวาส ทำพิธีเจิมป้ายเปิดหอผู้ป่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ได้ทำการเปิดหอผู้ป่วยใหม่ ณ ชั้น ๙ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น