จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์


        เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์

         เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ "Sirindhorn Fitness Center " โรงพยาบาลสิรินธร ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร มีแผนพัฒนาขยายบริการ และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกๆท่านด้วยเทอญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น