จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะจัดครอบครัวสัมพันธ์ (ชมคลิป)


นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะจัดครอบครัวสัมพันธ์ (ชมคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้       เมื่อวันที29  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ได้เป็นประธานงานครอบครัวสัมพันธ์เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมพร้อมกับมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2560 มีเด็กผ่านการศึกษาหลักสูตร จำนวน 23 คน 

        มีนายอับดุลมารี  บินดอเล๊าะ  ผอ.กองการศึกษา ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวรายงาน และมีการเสวนา บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

      โดยมี ข้าราชการหน่วยงานและผู้ปกครองเด็กเล็กไปร่วมอย่างคับคั่ง โดยได้ให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กเพลง How do you do และชุดพิเศษ ประกอบเพลงโบก   สร้างบรรยากาศให้กับผู้ปกครอง ของเด็ก เป็นครอบครัวที่อบอุ่น


       ทั้งนี้ ภาคบ่ายจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรือเสาะ และกรรมการสถานศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี


          สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี 2545 ซึ่งนับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ทางศุนย์เน้นบริหารการอบรมเลี้ยงดุเด็กเล็ก และกำหนดอายุรับการอบรมเลี้ยงดู ตั้งแต่ อายุ 2 ปี ถึง 4 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง ทุกๆด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น