จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

นายวิจิตร สกุลแก้ว. พร้อมด้วย อจ.คณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ทำหน้าที่พิธีกรและช่วยเหลืองานบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตันติการาม. อ.ระแงะ. ตามที่คณะกรรมการวัดขอความร่วมมือ โดยมี พลตรีวิชาญ สุขสงค์ รอง มทภ.4 เป็นประธาน.


     นายวิจิตร สกุลแก้ว.  พร้อมด้วย อจ.คณิตพงษ์ พันธ์โภชน์  ทำหน้าที่พิธีกรและช่วยเหลืองานบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตันติการาม. อ.ระแงะ. ตามที่คณะกรรมการวัดขอความร่วมมือ โดยมี พลตรีวิชาญ สุขสงค์ รอง มทภ.4 เป็นประธาน.


     เมื่อวันที่  23 เมย. 61. นายวิจิตร สกุลแก้ว.  พร้อมด้วย อจ.คณิตพงษ์ พันธ์โภชน์  ทำหน้าที่พิธีกรและช่วยเหลืองานบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตันติการาม. อ.ระแงะ. ตามที่คณะกรรมการวัดขอความร่วมมือ โดยมี พลตรีวิชาญ สุขสงค์ รอง มทภ.4 เป็นประธาน. รวมปัจจัยทั้งสิ้น 1.26 ล้านบาท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น