จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายก อบจ.กระบี่ มอบวุฒิบัตร โรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา (โรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลโคกยาง) เน้นการพัฒนาทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ของผู้สูงวัย


นายก อบจ.กระบี่ มอบวุฒิบัตร โรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา (โรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลโคกยาง) เน้นการพัฒนาทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ของผู้สูงวัย



      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรเรียนรู้จริง รุ่นที่1 ประจำปี 2560 โรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา โดยมีนายบุญสิงห์ แก้วสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา 

     ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเลอพงษ์ เอ่งฉ้วน ข้าราชการครูบำนาญ ในฐานะผอ.โรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมด้วยนายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา อบจ.กระบี่ นายนครินทร์ ทองทิพย์ นายก อบต.โคกยาง นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเกียรติ


     สำหรับโรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา นั้น โดย อบต.โคกยาง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันดำเนินการ ภายใต้กรอบแนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 


     ให้ได้มีการพัฒนาทักษะในการดูแลตัวเอง สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่งมีหลักสูตร 3 รายวิชา เน้นเกิดการพัฒนาทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น