จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าตรวจประเมินระบบการจัดการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล (Medication Error)


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าตรวจประเมินระบบการจัดการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล (Medication Error)
          เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าตรวจประเมินระบบการจัดการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล (Medication Error)


        ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ พร้อมตรวจประเมินตามกลุ่มงานและหอผู้ป่วย ทั้งนี้การตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงพยาบาล ต้องขอขอบพระคุณผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติราชการอย่างยิ่ง ที่ให้คำแนะนำ ติชมและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาโรงพยาบาล ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น