จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล 


         เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

         เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แจ้งปัญหา ความเดือดร้อน พร้อมตอบข้อซักถาม ความต้องการของชุมชนตลอดจนการแลกเปลี่ยนความเห็นในการดำเนินงานต่างๆ ณ สำนักงานเขตประเวศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น