จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์ ร่วมรับฟัง การนำเสนอ โปสเตอร์นิทรรศการ ความภาคภูมิใจ ภาพในอนาคต รพ.สิรินธร


โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์ ร่วมรับฟัง การนำเสนอ โปสเตอร์นิทรรศการ ความภาคภูมิใจ ภาพในอนาคต รพ.สิรินธร            เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์           ร่วมรับฟัง การนำเสนอ โปสเตอร์นิทรรศการ ความภาคภูมิใจ ภาพในอนาคต รพ.สิรินธร เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เนื่องในงานวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนา นำเสนอโดย นางสาวชุรีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สิริธร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น