จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

รู้ทันสื่อในยุคไอที 4.0 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”


รู้ทันสื่อในยุคไอที 4.0 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

         
          เมื่อวันที 11 มี.ค.61 ณ หอ้งภัทรชรี โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดกิจกรรมเสวนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อรู้ทันสื่อในยุคไอที 4.0 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 30 คนจากจังหวัดภาคใต้ โดยมีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ


          การเสวนาประกอบด้วย นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.กัณยิกา ชอว์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ นักวิชาการ และนายอาทิตย์ แสงสว่าง รองประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด


         กิจกรรมเสวนาได้แบ่งกลุ่มและกำหนดให้มีการเขียน เรื่องเล่า หรือบทความในเชิงสร้างสรรรค์ที่สามารถอ้างอิงตัวบุคคลได้ โดยได้มีการกำหนดไว้ทั้งหมด 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นสุขภาวะในชุมชน ประเด็นความรุ่นแรง และประเด็นกลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง เช่น เด็กพิเศษ คนพิการ คนยากไร้ ผู้ถูกกระทำ ผู้กระทำความผิด จะมีการรวบรวมทุกประเด็นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป


         นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และกล่าว่า ปัจจุบันคำว่าไทยแลนด์ 4.0 เรามักจะได้ยินกันบ่อยขึ้น อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของารัฐบาลทีใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนววัตกรรม เช่นเดียวกับสื่อในอดีตที่เรามีสื่อกระดาษที่หลากหลาย จนปัจจุบันกลายเป็นสื่อโซเชี่ยล จากคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยเชียน กลับมาเป็นคนที่เสพสื่อและเขียนโต้ตอบกันมากขึ้น


      “รู้ทันสื่อในยุคไอที 4.0 นั่นเท่ากับว่าสื่อกลับกลายมาเป็นโรงเรียนของสังคม ที่ทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ สื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในโลกของโซเชี่ยลยุคปัจจุบัน

พร้อมกับฝากข้อคิดเป็นบทประพันธ์ให้กับสื่อทุกคนว่า
เมื่อโลกเงียบ ด้วยอธรรม คุกคามเข่น
สื่อต้องเป็น ปากเสียง ตะโกนกล้า
เมื่อโลกมืด มัวมน ด้วยมายา
สื่อต้องเป็น ดวงตา ประชาชน

ขอบคุณ  เกษม ลิมะพันธุ์ รายงาน/ภาพ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...