จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส วัดราษฏร์สโมสร บำเพ็ญกุศล ๑๒๕ ปี ชาติกาล พระไพโรจน์นราธิคุณ (หลวงพ่อพลับ อินทโชโต)อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร และอดีตเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส


นราธิวาส วัดราษฏร์สโมสร บำเพ็ญกุศล ๑๒๕ ปี ชาติกาล พระไพโรจน์นราธิคุณ (หลวงพ่อพลับ อินทโชโต)อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร และอดีตเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว
    เนื่องด้วย พระเดชพระคุณพระไพโรจน์นราธิคุณ  เกิดเมือ วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2436 มาหถึงปีปัจจุบัน วันที่ 19 มีนาคม 2561 ครบรอบ 125 ปี

      พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร และเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ –ศรีสาคร  ได้เปิดเผยว่า ในฐานะที่พระเดชพระคุณท่านได้ทำคุณประโยชน์ แก่ชาวพุทธและพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ เช่น สร้างวัดราษฏร์สโมสร เมื่อ พ.ศ. 2467 เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดราษฏร์สโมสร และเป็นเจ้าคณะจังหวัด  รูปที่ 2 ของจังหวัดนราธิวาส       มีศิษย์ยานุศิษย์เป็นจำนวนมากได้สร้างฐาวรวัตถุและปูชนียวัตถุ หลายอย่าง เช่น หลวงพ่อโต และวิหาร การสร้างโรงเรียนในอนุชนได้ศึกษาเล่าเรียน และอื่นๆอีกมากในวัดราษฏร์สโมสร


         ในการนี้พุทธบริษัททุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล ๑๒๕ ปี ชาติกาล พระไพโรจน์นราธิคุณ (หลวงพ่อพลับ อินทโชโต)อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร และอดีตเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ในวันดังกล่าว


           โดยเริ่มพิธีทางศาสนาตั้งแต่เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศึกดิ์สวดพระพุทธมนต์  ถวายพรพระ พุทธบริษัทใส่บาตร และถวายจัดตุไทยธรรมพระสวดอนุโมทนา พุทธบริษัท กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี 

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...