จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นสนองความดิดเห็นการเพิ่มเติมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (มีคลิป)


เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นสนองความดิดเห็นการเพิ่มเติมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (มีคลิป)


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/บรรณาธิการเวป ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


     เมื่อวันที่12  มีนาคม  2561 เวลา 13.30 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ ห้องประชุมจันปิยะเทศบาลตำบลรือเสาะได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเมืองเพื่อสนองความคิดเห็นการเพิ่มเติมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564 )

       โดยมีนายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวให้การต้อนรับ นายประพฤกษ์  นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้ชี้แจงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปีครั้งที่ 1 /2561

       ซึ่งมีผู้เข้าร่วประกอบด้วย ประชาคมทุกภาคส่วน ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรือเสาะและตัวแทนจากประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 21 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า  200 คน

      นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า ในการจัดทำเวทีประชาคมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทางการพัฒนา เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ เพื่อที่เทศบาลตำบลรือเสาะ

      จะได้นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลรือเสาะให้เจริญก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการ ได้ตรงตามประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

        นายมะนอ  โต๊ะลูโบ๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะได้เป็นประธานพิธีปิดการจัดประชาคมเมือง ครั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนารับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น