จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส สนง.วัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม(ชมคลิป)


นราธิวาส สนง.วัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม(ชมคลิป)

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ บรรณาธิการ เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณนายนิติพงษ์  ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ   เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2561โดยนายอัสนาวี  บูกุ นักวิชาการวัฒนธรรมรือเสาะ กล่าวรายงาน โดยมี นางอุษณีย์  ธุวโชติ  วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้โอวาท ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติมาร่วมงาน
       
      

               การ จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ เคารพในความแตกต่างหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม

      


   สามารถดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขมีเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียน 6 โรงเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12- 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น