จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และนายแพทย์ ธรรม วิทัยวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และ นายแพทย์ เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล ได้เข้าร่วมงานวิจัยกับ ทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับ การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้โครงการของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “วันนักประดิษฐ์”

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และนายแพทย์ ธรรม วิทัยวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และ นายแพทย์ เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล ได้เข้าร่วมงานวิจัยกับ ทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับ การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้โครงการของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันนักประดิษฐ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และนายแพทย์ ธรรม วิทัยวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และ นายแพทย์ เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล


 ได้เข้าร่วมงานวิจัยกับ ทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับ การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้โครงการของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2561 ภายในงานมีการแสดงและนิทรรศการอีกมากมาย โดยมี


พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธาน

Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...