จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสิรินธร มีกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ภายใต้หน่วยงานภาครัฐและการพัฒนาบุคลิกภาพทักษะการพูดและแสดงออก

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสิรินธร มีกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ภายใต้หน่วยงานภาครัฐและการพัฒนาบุคลิกภาพทักษะการพูดและแสดงออก 

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสิรินธร มีกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ภายใต้หน่วยงานภาครัฐและการพัฒนาบุคลิกภาพทักษะการพูดและแสดงออก ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...