จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เปิดงาน 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันหลอมรวมทรัพยากรทางการศึกษาและสร้างอนาคตให้กับ้ยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


เปิดงาน 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันหลอมรวมทรัพยากรทางการศึกษาและสร้างอนาคตให้กับ้ยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


           น นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะครบรอบ 13 ปีในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชกำหนดจัดงานเนื่องในการสถาปนา PNU Fair 2018 ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยการจัดแข่งขันทางวิชาการ การจัดนิทรรศการวิชาการ การจัดแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่น รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้า อาหาร การแสดงจากดารา นักร้อง


           สำหรับพิธีเปิดงานครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเปิด


           ด้าน ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวถึงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตลอดระยะเวลา 13 ปีว่า เป็นมหาวิทยาลัยหลักๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นราธิวาส มีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและต่อยอดด้านการศึกษาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลา 13 ปี ถือเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิต เป็นสถานที่ให้ความรู้  สร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ มีการถ่ายทอดความรู้ลงสู่ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม แบะด้านกีฬา มีการจัดการด้านการบริหาร และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยทัดเทียมเท่ากับพื้นที่อื่นๆ       

   นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในพิธีเปิดว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันอห่งนี้ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะมีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศักยภาพทั้งคน และผลงานวิชาการ และที่สำคัญเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่ดีขึ้น เพื่อก้าวให้ทันในยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...