จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คลองท่อมถนนปลอดภัย นายอำเภอนำร่องสวมหมวกนิรภัย 100 % MOU กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน หน่วยงาราชการ และภาคประชาชน 3 มาตรการ ป้องกันลดอุบัติเหตุ (ชมคลิป)

คลองท่อมถนนปลอดภัย นายอำเภอนำร่องสวมหมวกนิรภัย 100 % MOU กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน หน่วยงาราชการ และภาคประชาชน 3 มาตรการ ป้องกันลดอุบัติเหตุ  (ชมคลิป)



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จัดพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม พ.ต.อ.ภาสกร สนธิกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม นายอำพล บุญเมือง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองท่อม และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอคลองท่อมเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ และเพื่อเสริมสร้างวินัยทางจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป

ซึ่งทางอำเภอคลองท่อม มีแนวทางการดำเนินการ คือร่วมมือป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านจราจรทางถนนในปัจจัยเสี่ยงเรื่องเมาแล้วขับ การสวมหมวกนิรภัยและการแข่งรถในทาง หรือขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมติของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เปิดเผยว่า ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาระดับประเทศ เนื่องจากคนเสียชีวิต ซึ่งการร่วมลง mou ร่วมกันในครั้งนี้ก็จะเป็นการร่วมกันรณรงลดอุบัติเหตุตามท้องถนนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ต่อไปนี้เราจะช่วยกันในการรณรงและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการเมาไม่ขับ การสอบหมวกนิรภัย100% และการแข่งรถกันของกลุ่มเด็กแว่น



 ซึ่งต่อไปทางอำเภอจะมีมาตรการ 3 มาตรการคือ 1 ว่ากล่าวตักเตือน  2เรียกตัวบำเพ็ญประโยชน์ และ 3 ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนความคาดหวังว่าถ้าพวกเราร่วมกันรณรงอย่างจริงจังก็สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างแน่นนอน

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...