จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แม่ทัพภาค 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่สังกัดกองทัพภาค 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาส เพื่อดูแลประชาชนและแก้ปัญหาความไม่สงบ ภายใต้การงานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11

แม่ทัพภาค 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่สังกัดกองทัพภาค 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาส เพื่อดูแลประชาชนและแก้ปัญหาความไม่สงบ ภายใต้การงานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11


เมื่อวันที่  9 กพ 60 เวลา 16.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส พ.อ.ภานุมาศ คล้ายมงคล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11 พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาสังกัดกรมทหารพรานที่ 11 ให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ  ศรีนาคา แม่ทัพภาค 1 พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองทัพภาค 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 รับผิดชอบพื้นที่ อ.แว้ง อ.สุคิริน


โดยการเดินทางมาครั้งนี้ถือเป็นการมาตรวจเยี่ยม มาให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของ กรมทหารพรานที่ 11 โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความไม่สงบและการเข้าช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆเพื่อที่จะยกคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น รวมถึงมีการมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละกองร้อย


พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาค 1 ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของกรมทหารพรานที่ 11 ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยในห้วงที่ผ่านมา กรมทหารพรานที่ 11 มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการของหน่วยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วย


จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ร่วมชมการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่ทหารพรานหญิง ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 11 โดยเป็นการฝึกความแข็งแกร่งในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานหญิงจะปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการดูแลความสงบเรียบร้อย


และในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางไปยังบ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมเส้นทางให้กับประชาชนในพื้นที่ไอร์ปาเซ - กระนูดง  ของหน่วยพลพัฒนาที่ 1 พร้อมรับฟังการบรรยายผลความคืบหน้าในการซ่อมแซมตามโครงการของรัฐบาลในการใช้ทหารช่างเข้ามาดำเนินการสร้างเส้นทางและซ่อมแซมเส้นทางต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย


อย่างไรก็ตามนอกจากการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับกำลังพลในสังกัดแล้ว แม่ทัพภาคที่ 1 ได้มอบโอวาทในการเำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมชื่นชมกาคทำงาน และขอให้เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 11 มีความมุ่งมั่น และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นราธิวาสต่อไป โดยช่วยกันสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้น


ขอบคุณ โสรายา สาเรป

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...