จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สสจ.นราธิวาส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

สสจ.นราธิวาส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย


  เมื่อวันที่8ก.พ.61 นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร, ผอ.โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ ดาโต๊ะ ดร.หะยีอาหามัดราเซน บินหะยี อาหามัด มาเฮร์ นายแพทย์สาธารณสุขรัฐกลันตัน 


 ในการโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขระหว่าง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
(Narathiwat-Kelantan Border Health Goodwill Sub-Committee Meeting 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลด์ จังหวัดสตูล และศึกษาดูงานเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านชายแดนวังประจันจังหวัดสตูล รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก 

พร้อมทั้งหารือร่วมกันประเด็นที่ติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมปัญหาร่วมกัน 5 ประเด็น ได้แก่   1.กลุ่มสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 2.กลุ่มควบคุมโรคและเฝ้าระวัง 3.กลุ่มการจัดสรรทรัพยากรและการบริการพยาบาล 4.กลุ่มความปลอดภัยด้านอาหาร การบังคับใช้ยา 5.กลุ่มความสัมพันธ์นานาชาติและกีฬาสัมพันธ์  

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขชายแดนไทย - มาเลเซีย ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนข้อตกลงและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...