จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส อำเภอบาเจาะจัดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีค วามสุข


นราธิวาส อำเภอบาเจาะจัดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีค วามสุข


ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ อำเภอเจาะ จ.นราธิวาส นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะได้เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เด็กเยาวชนผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายได้รับโอกาสในการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆด้านและได้มีกิจกรรมวันเด็กเช่นเด็กปกติทั่วไป

 และก่อให้เกิดกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสมัคสมานสามัคคี โดยมี นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างกันใส่ชุดนักเรียนเพื่อความสนุกสนาน

นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะ ได้กล่าวว่า วันเด็กที่อื่นเขาจัดกันหมดแล้วในช่วงที่ผ่านมาและได้เห็นน้องๆและครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมเหมือเด็กทั่วไปนั้นจะจำกัดไม่ว่าจะเป็นการเกดินทางหรือการร่วมกิจกรรม ฉะนั้นแต่ละส่วนของอำเภอบาเจาะครรที่จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะเพื่อให้น้องๆเด็กพิเศษได้เข้าถึงกิจกรรมและการเครือข่ายของผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายของผู้ดูแลอีกด้วย

ขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...