จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะจัดระเบียบ เรียกประชุมด่วนหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการปล่อยสัตว์เลี้ยงกีดขวางทางจราจร ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน(ชมคลิป)

นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะจัดระเบียบ เรียกประชุมด่วนหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการปล่อยสัตว์เลี้ยงกีดขวางทางจราจร ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน(ชมคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว


       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมบึงบัวบากง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. นายกเทศบาลตำบลรือเสาะ   ปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอรือเสาะ เพื่อร่วมหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะได้รับความเดือดร้อน


           นายนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า ทางอำเภอรือเสาะ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผู้ใช้ถนนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และบ่อยครั้ง ว่ามีสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงประเภท วัว  แพะ ที่เจ้าของปล่อยปละไม่ควบคุมให้อยู่ในพื้นที่เหมาะสม ปล่อยให้กีดขวางการจราจร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและเพื่อจัดระเบียบพื้นที่เมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย


             นายอำเภอรือเสาะกล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะจึงได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวทุกภาคส่วน หาแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ทำการสำรวจเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปล่อย และรวบรวมรายชื่อ เพื่อที่จะมาพบปะพูดคุยกันก่อน ถือว่าเป็นแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน


            ด้านนายพยุงศักดิ์ ทองแก้ว ปศุสัตว์อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอรือเสาะ กล่าวว่า สำหรับรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปล่อย ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรือเสาะได้ทำการสำรวจไปแล้วนั้น มีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปล่อย จำนวน 468 ราย  โค 2759 ตัว กระบือ 33 ตัว และแพะ/แกะ จำนวน 112 ตัว จำนวน 9 ตำบล 55 หมู่บ้าน ชึ่งยังขาดสำรวจอีก 17 หมู่บ้านจากทั้งหมด 72 หมู่บ้าน

        จากฐานข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ เกษตรเกตรที่ขึ้นทะเบียน 2463 ราย โค 10882 ตัว กระบือ 304 ตัว แพะแกะ 4624 ตัว
        เกษตรที่ขึ้นทะเบียน 2463 ราย เลี้ยงปล่อย 468 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น 19 เปอร์เซ็น  โคที่ขึ้นทะเบียน 10882 ตัว เลี้ยงปล่อย 2759 ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็น 25.35 เปอร์เซ็นต์

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...