จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.ทหารสูงสุด ลงตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล

รอง ผบ.ทหารสูงสุด ลงตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.  ที่บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดกระบี่   โดยมี พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะผู้ติดตามจากสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางสาวัน ตัน คณะกรรมการสมาชิกร้านค้าเกษตรพัฒนาประชารัฐ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก   ซึ่งจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดขนาดกลางที่มากไปด้วยทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว และมรดกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการดำรงชีวิตของผู้คนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างอย่างกลมกลืน และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 16 โครงการ

 โดยการประชุมในครั้งนี้จะแบ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 ประเภท 1 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 2 โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ ซีโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ


    พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า ซึ่งจะมาติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดกระบี่ เพื่อการขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของชาวเกษตรกรของชาวจังหวัดกระบี่

 โดยทางจังหวัดกระบี่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 16 โครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังเป็นประการแรกเพื่อสนองนโยบายสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการที่สำคัญ คือ การเพิ่มรายได้ การเพิ่มคุณภาพชีวิต และสามารถผึ่งตนเองได้

ขอบคุณ ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...