จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

สตูล เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด(ชมคลิป)

สตูล เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด(ชมคลิป)


         เมื่ีอวันที่ 19ม.ค.2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูล เป็นประธานเปิดการลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอควนกาหลง โดยมีทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในระบบทุกระดับชั้น และนอกระบบ ผู้นำศาสนา ลงนามความร่วมมือ ซึ่งอ.ควนกาหลงได้กำหนดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2561 โดยการเน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะหมู่บ้านและชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา


      ซึ่งต้องมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาครัฐและชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และติดตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จึงจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด อ.ควนกาหลง เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ


         ซึ่งเป้าหมายคือหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบปัยหาความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลง ประชาชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งการแจ้งข่าวสารและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดำเนินมาตรการต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งที่มีพฤตกรรมที่เกี่ยวข้องและที่ปล่อยปละละเลย ควบคุมพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สำรวจ ตรวจค้นเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

      ในการนี้มีการมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย


ขอบคุณนิตยา สงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...