จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

“บิ๊กน้อย” ลงใต้ พร้อมเดินหน้าโครงการรัฐบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จชต.


บิ๊กน้อยลงใต้ พร้อมเดินหน้าโครงการรัฐบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จชต.


   วันนี้ (19 มกราคม 2561) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าสำคัญของรัฐบาล ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โครงการโรงเรียนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ  โรงเรียนร่มเกล้า  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยคณะได้ตรวจสถานที่ก่อสร้างหอพัก ตลอดจนการปรับพื้นที่โดยรอบ 

  เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ของโครงการและร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งอธิบายความเป็นมา และแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสานฝันการกีฬาฯ และโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ

 อีกทั้งได้ร่วมคิดหาวิธีป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และโต๊ะอิหม่ามในอำเภอจะแนะ ถึงวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ทั้งนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้นำเน้นย้ำให้โรงเรียนนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน


โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กที่มีความสนใจทางด้านการกีฬาได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของตนเอง การให้เกียรติ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น สอนคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้นักเรียนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา

 ในปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ อยู่ 8 โรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล และได้วางแผนเพิ่มเติมอีก สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานฝันการกีฬาฯ เป็นปีแรก จะเริ่มต้นโดยการรับสมัครนักเรียนชายเข้ารับการศึกษาก่อนเพื่อเป็นก้าวแรก


  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ให้โอกาสกับคนที่รายได้น้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยให้เด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนและครอบครัวที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนอื่น เปิดรับตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใน 1 อำเภอ มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน และมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน


  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เด็กที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังเสริมสร้างให้เด็กมีความเป็นผู้นำ รู้จักให้เกียรติผู้อื่น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพที่ตนเองรักได้

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...