จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 นำกำลังพลกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และเดินสวนสนามที่ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประจำปี 2561เนื่องในวันกองทัพไทย(ชมคลิป)

สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 นำกำลังพลกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และเดินสวนสนามที่ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประจำปี 2561เนื่องในวันกองทัพไทย(ชมคลิป)


          วันนี้ 18 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ลานอเนกประสงค์ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2  นำกำลังพล  ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมี ผบ.มทบ.42 เป็นประธาน ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของหน่วยทหาร ประจำปี 2561  เนื่องในวันกองทัพไทย  มีประชาชนเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และเดินสวนสนามของหน่วยทหาร ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของหน่วยทหาร ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ของพม่า

          โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น วันกองทัพไทย  ซึ่งก่อนหน้านี้คือ "วันยุทธหัตถีหรือที่เรียกว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหมายถึง วันที่ระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการทรงกระทำ ยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135


         คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันยุทธหัตถีและภารกิจกองทัพไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์  ผลประโยชน์แห่งชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และเพื่อการพัฒนาประเทศ"

       เพื่อให้บรรลุภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สำหรับกิจกรรมในวันกองทัพไทย  คือ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล หรือที่นิยมเรียกว่า "สวนสนามสาบานธง"  ซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารทุกคนและเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย


ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...