จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่


นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่

        นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอำเภอศรีสาคร กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนครอบครัวที่ต้องการขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ ฯ

        ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๕ ครอบครัว ดังนี้ 1. ครอบครัวของนาย ฟิสตรี มะซง 2. ครอบครัวของนางแพะอ๊ะ สือรีกือจิ 3. ครอบครัวของนางวาสนา สุขสวัสดิ์ 4. ครอบครัวของเด็กหญิงอัสนีฟา อูมูมิยูง 5. ครอบครัวของนางสาวโซฟี มาหะมะ

         ซึ่งทั้ง 5 ครอบครัวนี้ มีฐานะยากจน และคนในครอบครัวมีสมาชิกที่มีความพิการ และได้สอบถามปัญหา แนวทางการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือที่เห็นสมควรต่อไป


         ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ ฯ แก่ครอบครัวๆละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถุงธารน้ำใจ จำนวน 5 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว.

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...