จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรพร้อมคณะร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรพร้อมคณะร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่


      เมื่อวันที่ ๒๐ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๑.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย พญ.สาธิมา  ชัยเลิศวณิชกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
    จัดกิจกรรมคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ฟรี จำนวน ๑๐๐ ท่าน ณ บริเวณห้อง LAB (ห้องเจาะเลือด) ชั้น ๑  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...