จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รถไฟนราธิวาส เตรียมประเมินเพิ่มขบวนรถรับส่งผู้โดยสารทั้งขาขึ้นและขาล่อง ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ขณะที่พบปัญหาประชาชนใช้สิทธิ์บัตรบริการแห่งรัฐไปให้ญาติสวมสิทธิ์ในการเดินทางแทน พร้อมเตือน เลิกพฤติกรรมก่อนเอาจริงทางกฎหมายเจ้าของบัตรถูกระงับ ผู้เดินทางต้องซื้อตั๋วใหม่


รถไฟนราธิวาส เตรียมประเมินเพิ่มขบวนรถรับส่งผู้โดยสารทั้งขาขึ้นและขาล่อง ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ขณะที่พบปัญหาประชาชนใช้สิทธิ์บัตรบริการแห่งรัฐไปให้ญาติสวมสิทธิ์ในการเดินทางแทน พร้อมเตือน เลิกพฤติกรรมก่อนเอาจริงทางกฎหมายเจ้าของบัตรถูกระงับ ผู้เดินทางต้องซื้อตั๋วใหม่


           นายมานพ เหมือนปรีชา นายสถานีรถไฟตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ในช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่ประชาชนอยู่ในห้วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยในทุกภาคของประเทศไทยจะมีผู้คนใช้รถไฟกันเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางไปยังภูมิลำเนาของตนเองและเยี่ยมญาติมิตรสหายยังต่างจังหวัด

            โดยในส่วนของสถานีรถไฟพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งมีขบวนรถไฟทั้งขาขึ้นสุไหงโก-ลก กรุงเทพฯและกรุงเพทฯ- สุไหงโก-ลก และขบวนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางดูแลในส่วนของการสำรองที่นั่งของประชาชนเป็นหลัก 


           ซึ่งถ้าหากมีประชาชนเดินทางกันเป็นจำนวนมากก็จะมีการประเมินแบบวันต่อวันว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มตู้ขบวนมากน้อยแค่ไหนตามความจำเป็น รวมทั้งมีการรายงานไปยังเบื้องบนทุกระยะว่ามียอดการเดินทางของผู้โดยสารในแต่ละวันหนาแน่นมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการเดินทางไปและกลับในห้วงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 หากมียอดการเดินทางที่มากขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มจำนวนโบกี้รองรับการเดินทางให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละวันไป


        ในส่วนของการหมดเขตมาตรการการใช้รถไฟฟรีนั้นตามมาตรการของรัฐบาลนั้น ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรแห่งรัฐช่วยคนจนแทน ซึ่งทางสถานีพบว่ามีปัญหาประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจว่าบัตรคนจนแห่งรัฐที่ทางรัฐบาลมอบให้ใช้แทนนั้น ได้นำไปให้บุคคลอื่นหรือญาติไปใช้ในการเดินทางแทน ซึ่งทางสถานีรถไฟตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้พยายามสร้างความเข้าใจกับประชาชนอยู่บ่อยครั้ง


         ซึ่งหากทำเช่นนั้นท่านจะมีปัญหาในการเดินทางอย่างแน่นอน เพราะถ้าให้สิทธิ์ของตนเองไปให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ตามบัตรของผู้อื่นแทนนั้น ถือว่าตั๋วโดยสารที่นำมาใช้โดยสิทธิ์ของผู้อื่นแทนนั้นเท่ากับบุคคลนั้นไม่มีตั๋วเดินทาง ซึ่งทางการรถไฟมีมาตราการณ์ให้คนเหล่านี้ต้องซื้อตั๋วโดยสารใหม่พร้อมค่าธรรมเนียม ซึ่งหากตรวจพบและถึงขั้นลงบันทึกประจำวันแล้ว เจ้าของบัตรที่นำไปให้คนอื่นใช้สิทธิ์แทนอาจจะถึงขั้นเพิกถอนสิทธิ์นั้นทันที และอาจจะไม่สามารถใช้บัตรเหล่านั้นได้อีกต่อไป


        จึงขอฝากเตือนสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรบริการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะนำไปให้บุคคลอื่นใช้แทนกันได้ หรือถ้าค่าโดยสารรถไฟมีราคาที่มากกว่ามูลค่าเงินในบัตร 500 บาท ต่อคน ก็ยังสามารถเพิ่มเงินค่าเดินทางในส่วนต่างนั้นเป็นเงินสดได้ และอีกส่วนหนึ่งที่พบคือ ตั๋วเดินทางของข้าราชการที่รัฐบาลออกให้นั้นไม่สามารถขอเรียกเงินคืนได้

        เพราะผู้ใช้ไม่ได้เสียเงินเอง แต่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้ หากท่านจองตั๋วเดินทางแล้วเกิดเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนใจไม่เดินทางในวันที่จองตั๋วการเดินทางนั้น ไม่สามารถจะเรียกเงินคืนในส่วนนี้ได้ ยกเว้นเป็นความผิดพลาดของทางการรถไฟ เช่น ขบวนรถไฟเที่ยวนั้นๆมีมีปัญหาในการเดินทาง แต่จะให้เดินทางในขบวนรถไฟขบวนอื่นแทนในวันที่ท่านจองตั๋วการเดินทาง.

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...