จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สกู๊ป บุคคลเด่น ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ " สุรพร พร้อมมูล " ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ชมคลิป สัมภาษณ์ )

 สกู๊ป บุคคลเด่น ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้    "  สุรพร  พร้อมมูล "   ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  (ชมคลิป สัมภาษณ์ )


  บุคคลเด่น ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้                                                 
                                                                                   
                                                                 
                                                                   
       " สุรพร  พร้อมมูล" 
                                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

   “ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  มีโอกาสได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ พร้อมให้สัมภาษณ์และให้พรปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ 2561 หลังจากเป็นประธานพิธีเปิดวันกีฬาแห่งชาติ  ณ สนามกีฬาแห่งชาติเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560)

    นายสุรพร พร้อมมูล  อายุ 59 ปี เป็นชาวอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จบการศึกษา โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) อำเภอรือสาะ จังหวัดนราธิวาส มัธยมศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี42 รุ่นที่51
     เริ่มรับราชการบรรจุปลัดอำเภอ ปี2525 อำเภอละงู จ.สตูล  ปี 2527 -2542 ปลัดอำเภอพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี2543-2548 ปลัดอำเภอ พื้นที่จังหวัดตรัง ปี2549 ปฏิบัติหน้าที่ ศอ.บต.ปี 2550 -2553  นายอำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี ปี2553-2554 นายอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล  ปี2555 นายอำเภอเมืองสตูล ปี2556-2557 นายอำเภอเมืองนราธิวาส ปี 2558 ปลัดจังหวัดนราธิวาส ปี2559-ก.ย25 60 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 1 ต.ค 2560
     ก่อนมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลา 36 ปี และได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนทองคำเมื่อคราวดำรงตำแหน่งนายอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เมื่อ ปี2552

        นายสุรพร  พร้อมมูล  กล่าวว่า ขอบคุณทุกๆกภาคส่วน ที่ให้การต้อนรับและยินดี ที่ผมได้มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แต่เมื่อได้รับมอบหมายมาแล้ว จะมาทำหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ  บ้านเมืองเราอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ ท่านก็คงตระหนักดี หากลองพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งน่าจะมีเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเราหยุดวงล้อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง เพื่อทบทวนแนวทาง เพราะเราตระหนักดีว่า วงล้อที่หมุนไปข้างหน้าก็จะน่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น ที่เราหยุดตรงนี้เพื่อจะเกิดการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อระดมความคิดที่จะให้เราก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน และถาวร ไม่ต้องมีการสูญเสียใดๆ เกิดขึ้นอีก

     ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติงานว่า “ผมน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อรัฐ”        
    ผม ต้องขอความอนุเคราะห์ ความร่วมมือจากทุกคน ทุกภาคส่วนในการที่จะขับเคลื่อนวัฏจักรหนึ่งของประเทศไทย และเป็นเครื่องจักรที่สำคัญ  ก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น เพื่อที่จะทำงานพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มที่

          ท้ายสุดนี้เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ที่จะถึงนะครับ ปี พ.ศ. 2560 ที่จะผ่านพ้นไป ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสดชื่นสมหวัง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้เป็นไปตามที่หวัง ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย  ที่พี่น้องเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลประทานพร  และขอให้พี่น้องได้แคล้วคลาดปลอดภัย  แล้วก็มีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาเมืองนราธิวาสต่อไป

         “ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ” และชาวนราธิวาส ขอเป็นกำลังใจในการทำงานของท่าน คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ร่วมเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหาทุกๆด้าน ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อนำความสันติสุข ความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่เมืองนรา..ผู้คนมีสุขตลอดไป
                                                                                                               โดย..ประพันธ์  ฤทธิวงศ์
                                                                      บรรณาธิการ สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...