จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี


นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี          นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร


           เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า วันพุธที่ 13 ธันวาคมพ. ศ. 2560
           ณ โรงเรียนเมตตาวิทยาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย โดยมีคุณชาตรี เลิศสิริมงคลชัย อุปนายกสมาคมฯและรองเหรัญญิก เป็นผู้ให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...