จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมื่อ 12 ธ.ค.60 ขอสรุปผลการฝึกทบทวนพิเศษ ให้กับ พัน. อรบ.เขื่อนบางลาง ดังนี้

เมื่อ 12 ธ.ค.60 ขอสรุปผลการฝึกทบทวนพิเศษ ให้กับ พัน. อรบ.เขื่อนบางลาง  ดังนี้

   0900 คัดเลือก  ผบ.ร้อย และ ผบ.พัน.อรบ.เขื่อนบางลาง


    1000 ศพบ.จชต. แนะนำการปฐมพยาบาล และ ให้บริการทางการแพทย์กับสมาชิก อรบ.
    1100  ชค.953 ฝึกการต่อต้านการซุ่มโจมตีทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์

     1300 รอง ผอ.ศปพร. และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกฯ
     1330 ตชด.พลร่ม ฝึกท่ายิง และยิงปืนด้วยกระสุนจริง     1600 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จว.ยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพัน อรบ.เขื่อนบางลาง ประจำปี 2560

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...