จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบต.อ่าวนางจัดแข่งขันตกปลาทะเล อ่าวนางเกมส์ฟิชชิ่ง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (ชมคลิป)

อบต.อ่าวนางจัดแข่งขันตกปลาทะเล   อ่าวนางเกมส์ฟิชชิ่ง ครั้งที่ 4  ประจำปี 2560 (ชมคลิป)

        วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา  07.00 น.  ที่ลานประติมากรรมปลาใบ เกาะพีพี หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่  นายศรัทธา. ทองคำ. นายอำเภอเมืองกระบี่. เป็นประธานพิธี ปล่อยตัวนักกีฬา แข่งขันตกปลา อ่าวนางเกมส์ครั้งที่ 4  โดยมีนายประเสริฐ  วงษ์นา รองนายก อบต.อ่าวนางกล่าวรายงาน   มี ประธานสภาสมาชิกสภา   ผู้นำชุมชน กลุ่มพิทักษ์พีพี  แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม


       นายประเสริฐ  วงษ์นา รองนายก อบต.อ่าวนางกล่าวว่า  การแข่งขันตกปลาอ่าวนางเกมส์ฟิชชิ่ง ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม   ชิงเงินรางวัล  22,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเกาะพีพี และตำบลอ่าวนาง  และพัฒนาการแข่งขันตกปลาในจังหวัดกระบี่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพีพี และอ่าวนางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามมีชื่อเสียง ระดับโลก   และยังเป็นการส่งเสริมการประมงพื้นบ้าน  การปลูกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ทางทะเล รณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในทะเล เพื่อให้มีแหล่งทำมาหากินอย่างยั่งยืน

        และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน. 240 คน จำนวน  48 ทีม ชิงเงินรางวัล 22,000 บาท  ให้นักกีฬาสนุกสนานกับการแข่งขันตกปลาเกมส์ 10 ชนิด แบ่งเป็นประเภทน้ำหนักและคะแนนรวม  ทำการแข่งขัน 2 วัน  แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท คือประเภทน้ำหนัก และประเภทคะแนนรวม   
        โดยมี โล่รางวัล 34 รางวัล   ถ้วยรางวัลชนะเลิศ   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  พร้อมเงินรางวัล จำนวน 22,000 บาท   และรางวัลทีมอนุรักษ์ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่เก็บขยะที่อยู่ในทะเลได้น้ำหนักมากที่สุด จะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
1 รางวัล โดยมีการประกาศผลรางวัลและมอบถ้วยรางวัลในเย็นวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ ลานประติมากรรมปลาใบ เกาะพีพี

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...