จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส รัชกาลที่10ห่วงใยราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่นราธิวาส มอบถุงพระราชทาน (ชมคลิป)

นราธิวาส รัชกาลที่10ห่วงใยราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่นราธิวาส มอบถุงพระราชทาน (ชมคลิป)


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรจำนวน 3,500 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ กรรมการและบริหารประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ พร้อมคณะ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ราษฎร 3 อำเภอ จุดแรก ณ อาคารสามสิบคูหา หาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จำนวน 1,500 ครอบครัว จุดที่สอง ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน  1,000  ชุด

 ต่อจากนั้น ผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส จำนวน 1,000 ครอบครัว  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ


นายวิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ กรรมการและบริหารประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ กล่าวว่า วันนี้เดินทางเป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม สิ่งหนึ่งที่มาคือมาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้ดูแลประชาชน และมาเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ปีที่แล้วก็มา เกิดน้ำท่วม 4 ครั้ง ส่วนปีนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เตรียมการดูแลประชาชนไว้แล้ว ทั้งการมอบถุงพระราชทาน ถุงยังชีพ เนื่องจากประชาชนไม่สามารถและกอบอาชีพ และเดินทางไปมาได้ ทั้งนี้ขอให้อดทน  ขอเป็นกำลังใจให้ และจะดูแลอย่างดีที่สุด จะเดินพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี


ในโอกาสเดียวกันนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานอาหารเลี้ยงราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา พื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 13 อำเภอ 75 ตำบล 549 หมู่บ้าน 79 ชุมชน 3 เขตเทศบาล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 50,393 ครัวเรือน 172,691 คน  ส่วนในพื้นที่อำเภอระแงะ  มีพื้นที่ประสบภัย 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 3,671 ครัวเรือน  18,355 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ทั้งนี้ทางจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการดำรงชีพ อาทิ การจัดอาหาร ถุงยังชีพ การออกตรวจเยี่ยม  การสนับสนุนอุปกรณ์ และกำลังพลจากหน่วยทหาร ตำรวจ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น

ขอบคุณปทิตตา หนูสันทัด
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...