จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สพป.กระบี่ สร้างความรู้ ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้

สพป.กระบี่  สร้างความรู้ ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้

  เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมนพรัตน์  โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 211 โรงเรียน   เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียน ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยนายเชิงชาย  อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้


ขอบคุณณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...