จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมนุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

นราธิวาส โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมนุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าว

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางวรรรัตธิญา  บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอรือเสาะ

       ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมนุนในจังหวัด โดยนายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง


     การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการร้องเพลงชาติ ในโอกาส ครบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ และการแสดงของนักเรียน การอ่านคัมภีร์ อัล-กุรอาร อนาซิล  มายากล ลิเกฮูลู    การบริการ ซ่อม รถ  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ของวิทยาลัยการอาชีพ รามัน(หน่วยจัดรือเสาะ )  การกวนอาซูรอ การจัดนิทรรรศการ บูธ ของโรงงาน แฮนด์ อิน แฮนด์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.รือเสาะ ) และธนาคารออมสินสาขารือเสาะและของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การบริการ ซ่อม รถ  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ของวิทยาลัยการอาชีพ รามัน(หน่วยจัดรือเสาะ ) 


       การจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปบ.จซต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและโรงเรียนที่จะสร้าง่ขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...