จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดทำโครงการทำสมุนไพร และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดทำโครงการทำสมุนไพร และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ


          วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดทำโครงการทำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีผู้สูงวัยที่ว่างงานและสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน         นายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรผู้สูงวัยในจังหวัดนราธิวาส มีจำนวนเพิ่มที่มากขึ้น และมีฐานความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก และยากจน ขนาดรายได้มาจุนเจือครอบครัวและบุตรหลานในครอบครัว เนืองจากส่วนใหญ่ไม่มีงานทำ ไม่มีหลักประกันในรูปแบบเงินบำนาญ เงินออม ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

       จึงได้จัดโครงการการฝึกอบรมการทำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงวัยขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ยาหม่อง ยาดม กาบูรหอม ลูกประคบ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงวัยได้จุนเจือในครัวเรือน และเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้สูงวัยให้สามารถนำปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...