จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ยะลา นักศึกษา มรย. ภูมิใจ คว้ารางวัลแห่งชีวิต รางวัลบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ยะลา  นักศึกษา มรย. ภูมิใจ คว้ารางวัลแห่งชีวิต รางวัลบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

        เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวซอลีฮะห์ เปาะโซะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 "น้อมนำคำพ่อสอน สืบสานประเพณี ของดีเมืองใต้ สานสายใยพหุวัฒนธรรม 

        ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา


        นางสาวซอลีฮะห์ เปาะโซะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติบัตร ถือว่าเป็นรางวัลแห่งชีวิต  และเป็นแรงผลักดันให้ทำงานด้านจิตอาสาต่อไป โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล จำนวน 10 คน


         และประเภทองค์กร จำนวน 7 องค์กร ที่ทำงานด้านจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดยะลา จุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำงานด้านจิตอาสา เริ่มจากทำงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งตนเองเป็นแกนนำหลักในการให้ความรู้ ดำเนินการเขียนโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมทุจริตคอรับปั่น กิจกรรมเยาวชนท้องก่อนแต่ง

    ขอบคุณ มูกะตา  หะไร ยะลา 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...